متن آهنگ Khoon Bas از Darkoob Band

آلبوم: Khoon Bas

👁 ٤٣سفره عقد روی سفره خون

خون بهایی به سنت معمول

دختر از خانواده ی قاتل

پسر از خانواده ی مقتول

دختری با هزار رویا که،پشت یک کینه نقطه چین میشه

میره مقتول حکم خون بس شه

خونو با خون بشوری این میشه

امشب شب عروسیه خونه

شاهد عقد لیلا مجنونه

خدانگهدار دنیا،خدانگهدار

مبارکد باد لیلا،خدانگهدار

رو سرش نقل میریزه دیوونه

دست خودش نیست اخه مجنونه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

خدانگهدار دنیا،خدانگهدار

مبارکد باد لیلا،خدانگهدار

اون سره کوچه جهاز میخرن

این سر مجنونو رو دست میبرن

خدانگهدار دنیا،خدانگهدار

مبارکد باد لیلا،خدانگهدار

با اینکه مجنون دلش اتیشه

ارزوش خوشبختیه لیلیشه

خدانگهدار دنیا،خدانگهدار

مبارکد باد لیلا،خدانگهدار

مجنون شبه اخره دنیاشه

حال مجنون چی میتونه باشه

متن آهنگ Khoon Bas از Darkoob Band

خدانگهدار دنیا،خدانگهدار

مبارکد باد لیلا،خدانگهدار

خدانگهدار دنیا،خدانگهدارمبارکد باد لیلا،خدانگهدار

تو حجله حجله بستن

با چشم هایی خونبار

مرگ برادرام اون دنیا

خدانگهدار

دنیا خدانگهدار

دنیا خدانگهدار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background