متن آهنگ طاقت از داریوش

Taghat

👁 ٩٠٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرطاقت من طاقت دل طاقت سنگ است

غزل پريده رنگ است دل ترانه تنگ است

نه در زمين نه در زمان جاي درنگ است

بيا كه وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است

مرا حوصله تنگ است

هر كسي همنفسم شد دست آخر قفسم شد

من ساده به خيالم كه همه كار و كسم شد

اون كه عاشقانه خنديد خنده*هاي من رو دزديد

پشت پلك مهربوني خواب يك توطئه مي*ديد

رسيده*ام به ناكجا خسته از اين حال و هوا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

حديث تن نيست مرا طاقت من نيست

مرا طاقت من نيست مرا طاقت من نيست

نه در زمين نه در زمان جاي درنگ است

بيا كه وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است

مرا حوصله تنگ است

هر كسي همنفسم شد دست آخر قفسم شد

من ساده به خيالم كه همه كار و كسم شد

اون كه عاشقانه خنديد خنده*هاي من رو دزديد

پشت پلك مهربوني خواب يك توطئه مي*ديد

رسيده*ام به ناكجا خسته از اين حال و هوا

متن آهنگ طاقت از داریوش

حديث تن نيست مرا طاقت من نيست

مرا طاقت من نيست مرا طاقت من نيست

طاقت من طاقت دل طاقت سنگ استدل ترانه تنگ است غزل پريده رنگ است

نه در زمين نه در زمان جاي درنگ است

بيا كه وقت تنگ است مرا حوصله تنگ است

مرا حوصله تنگ است

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background