تصویر آهنگ صدایم کن از داریوش

متن آهنگ صدایم کن از داریوش

Sedayam Kon

👁 ١٢٩صدایم کن صدایم کن ای صدای تو شیشه شب را سنگ ویرانی

صدایم کن ای صدای تو پرده شب را چنگ ویرانی

خوشا با صدای تو از خود گذشتن

صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن

صدای تو خنجر صدای تو سنگر

از این دام وحشت رهایم کن

بخوان آواز همیشه سبز رها شدن از شب بسته

که تا شکوفه گلهای سرخ ترانه بر هر لب بسته

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به جشن طلوع گل و نور و گندم

صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن

در این فصل گلگون در این باغ پَرپَر

برای شکفتن رهایم کن

ببین شبِخون به باغ گلگون چگونه دشنه میبارد

بخوان و بخوانیم سرود شکفتن که شام خون سحردارد

سحر دارد، سحر دارد

متن آهنگ صدایم کن از داریوش

صدایم کن ای صدای تو بانگ بیداری در دیار ما

صدایم کن ای صدای تو شعر سرخ خشم تبار ماخوشا با صدای تو از خود گذشتن

صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن

صدای تو خنجر صدای تو سنگر

از ایندام وحشت رهایم کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background