تصویر آهنگ Roozegare Namehraboon از داریوش

دانلود + متن آهنگ Roozegare Namehraboon از داریوش

👁 ١٠١زندگي اي روزگار اي چرخ گردون

توي سينه قلبمو اين قدر نلرزون

اي فلك اي باني افسونگريها

با دلم كمتر كن اين بازيگريها

هر كه هستي هر چه هستي

دانلود آهنگ Roozegare Namehraboon از داریوش

بس كن اين نامهربوني

روزگار اي شاهد ويروني ما

خشم و قهرت باعث حيروني ما

اي فلك بس كن ديگه آتيش نسوزون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

روي زخمامون ديگه نمك نپاشون

گاهي زشتي گاهي خوبي هم طلوعي هم غروبي

بعضي وقتا مهربوني بعضي وقتا خصم جوني

اما وقتي سره قهري بدتر از تلخيه زهري

تو كي هستي تو چي هستي هوشياري يا كه مستي

هر كه هستي هر چه هستي بس كن اين نامهربوني

هر كه هستي هر چه هستي بس كن اين نامهربوني

اي كه حيروني تو از سر سختس ما

شايد آزارت مي ده خوشبختي ما

متن آهنگ Roozegare Namehraboon از داریوش

اي فلك بس كن ديگه آتيش نسوزون

روي زخمامون ديگه نمك نپاشونروزگار اي شاهد ويروني ما

خشم و قهرت باعث حيروني ما

هر كه هستي هر چه هستي بس كن اين نامهربوني

هر كه هستي هر چه هستي بس كن اين نامهربوني

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background