متن آهنگ Neesty از داریوش
تو خراب منه آلوده مشو

غم این پیکر فرسوده مخور

قصه ام بشنو و از یاد ببر

بهر من غصه ی بیهوده مخور

تو سپیدی من سیاهم

خسته ای گم کرده راهم

تو به هرجا در پناهی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من به دنیا بی پناهم

تو طلوع هر امیدی

من غروبی نا امیدم

تو سپید و دل سیاهی

من سیاه دل سپیدم

نه قراری نه دیاری که بر ان رو بگذارم

متن آهنگ Neesty از داریوش

به چه شوقی به چه ذوقی دگر این ره بسپارم

چه امیدی به سپیدی که به رنگ شب تارمتو سپیدی من سیاهم

خسته ای گم کرده راهم

گنه تو بیگناهی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background