تصویر آهنگ Nadeem از داریوش

دانلود + متن آهنگ Nadeem از داریوش

آلبوم: Nadeem

👁 ٣٦٩
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظراي نديم روز و شبم اي همدم ديرين من

اي نشان عشق و وفا اي مايه ي تسكين من

عاشقتر از عاشق تويي اي باني آسايشم

دل داده ي لايق تويي اي مايه ي آرامشم

دانلود آهنگ Nadeem از داریوش

اي ناجي عشق آفرين تو محرم راز مني

اي آشنابا درد من تو شعر آواز مني

سوز مني ساز مني عاشق تر از عاشق تويي

اي باني آسايشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دلداده لايق تويي اي مايهء آرامشم

در حريم انديشه ام پروانه ي خوشبال مني

اي هميشه مقصود من تو كعبهء آمال مني

عاشقتر از عاشق تويي اي باني آسايشم

دل داده ي لايق تويي اي مايه ي آرامشم

در ذهن من تنها تويي بالاتر از پندار من

اي تكيه گاه هستي ام اي برتر از گفتار من

متن آهنگ Nadeem از داریوش

اي مايه كردار من

عاشقتر از عاشق تويي اي باني آسايشمدل داده ي لايق تويي اي مايه ي آرامشم

عاشقتر از عاشق تويي اي باني آسايشم

دل داده ي لايق تويي اي مايه ي آرامشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background