تصویر آهنگ مصلوب از داریوش

دانلود + متن آهنگ مصلوب از داریوش

Masloob

👁 ٢٢٩



به صلیب صدا مصلوبم ای دوست

تو گمان مبری مغلوبم ای دوست

شرف نفس من اگه شد قفس من

به سکوت تن ندادم حالا میرم بیکفن

دانلود آهنگ مصلوب از داریوش

وقتی گفتن یه گناه بود مثل دیدن یا شنیدن

معنی آواز هم این بود ته بنبست داد کشیدن

وقتی حتی توی خلوت فکر آزادی قفس بود

گفتنیها رو میگفتیم اگه فرصت یه نفس بود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به گناه صدا با جرم گفتن

اگه روی صلیب ویرون شدم من

شرف نفس من گه شد قفس من

به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن

توی شبهای سکوت فریاد من بود

ته جنگل خواب بیــــداری رود

از غروب هراس تا صبح موعـــود

متن آهنگ مصلوب از داریوش

تیغ خشم خلیل بر قلب نمــــرود

در عذاب تشنگی گم حسرت من بوی گندم



بر دلم داغ شقایق از عذاب تلخ مردم

از کسی که مثل بختک تو شبهام انداخته سایه

یه سوال ساده کردم نفرت من شد گلایه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background