تصویر آهنگ Lalayi از داریوش

دانلود + متن آهنگ Lalayi از داریوش

آلبوم: Nazanin

👁 ١١٩لالا لا لا گل زیره

بابا دستاش بزنجبره

میگه هرگز نگو دیره

که هرروز روز تقدیره

لالا لا لا گل گندم چی اومد بر سر مردم

میون اتش افتادیم شدیم از بین دنیا گم

لا لا لا لا بداوردیم

بنام زندگی مردیم

خیانت شکل یاری شد

زیاران پشت پا خوردیم

دانلود آهنگ Lalayi از داریوش

لا لا لا لا گل لاله

حریم عشق پاماله

سیاهی رنگ هر سفره

سر هفسین هرساله

لالا لا لا گل زیره

بابا دستاش بزنجبره

میگه هرگز نگو دیره

که هرروز روز تقدیره

بنام عشقو ازادی غم این خلق میخوردن

ولی بادست خود مارا بقربانگاه میبردند

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

کجارفت انهمه دلسوز در این هنگامه ماتم

که رفتندو رها کردند منو ما را به حال هم

لا لا لا لا گل مریم شکسته حرمت ادم

شدیم اواره عالم چرا تشنه بخون هم

لالا لا لا گل زیره

بابات دستاش بزنجبره

میگه هرگز نگو دیره

که هرروز روز تقدیره

رهایی ریشه ما بود

همه اندیشه مابود

ولی در ان روی سکه تبر بر ریشه ما بود

گلو گلدونو گلخونه شده امروز یه ویرونه

سر فواره ها خونه ببین مردن چه اسونه

لا لا لا لا گل لاله

حریم عشق پاماله

سیاهی رنگ هر سفره

سر هفسین هرساله

لالا لا لا گل زیره

بابا دستاش بزنجبره

میگه هرگز نگو دیره

متن آهنگ Lalayi از داریوش

که هرروز روز تقدیره

لالا لا لا گل زیره

بابا دستاش بزنجبره

میگه هرگز نگو دیرهکه هرروز روز تقدیره

لالا لا لا گل زیره

بابا دستاش بزنجبره

میگه هرگز نگو دیره

که هرروز روز تقدیره

لالا لا لا گل زیره

بابا دستاش بزنجبره

میگه هرگز نگو دیره

که هرروز روز تقدیره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background