تصویر آهنگ جنگل جاری از داریوش

متن آهنگ جنگل جاری از داریوش

آلبوم: Nazanin

Jangaleh Jaari

👁 ١٢١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظردر این حریم شبانه ی ستم گرفته

در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته

رفیق روزان روشن رهایی من

ستاره ها را صدا بزن دلم گرفته

قامت یاران از خبرداران اگر شکسته

جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته

بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ستاره سوسو نمی زند اگر چه بر من

رفیق شبهای بی کسی ای سر به دامن

در این سکوت سترون سنگر به سنگر

چراغ خورشید واره ی چشم تو روشن

قامت یاران از تبرداران اگر شکسته

جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته

متن آهنگ جنگل جاری از داریوش

بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بستهقامت یاران از تبرداران اگر شکسته

جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته

بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background