تصویر آهنگ Goftegoo Ba Del از داریوش

متن آهنگ Goftegoo Ba Del از داریوش

👁 ١٢٩



به تو میگم که نشو دیوونه ای دل

به تو میگم که نگیر بهونه ای دل

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

به تو میگم عاشقی ثمر نداره

واسه تو جز غم و دردسر نداره

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی

تو منو مبتلا گذاشتی رفتی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

به غم زمونه ای دل

منو جا گذاشتی رفتی

به خدا منو رسوا کردی ای دل

همه جا مشتمو وا کردی ای دل

فتنه برپا کردی ای دل

منو رسوا کردی ای دل

میدونم تو دیگه عاقل نمیشی

تو دیگه برای من دل نمیشی

میدونم تو دیگه عاقل نمیشی

تو دیگه برای من دل نمیشی

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

متن آهنگ Goftegoo Ba Del از داریوش

به تو میگم که نشو دیوونه ای دل

به تو میگم که نگیر بهونه ای دل

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم



من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

به تو میگم عاشقی ثمر نداره

واسه تو جز غم و دردسر نداره

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

من دیگه بچه نمیشم آه...

دیگه بازیچه نمیشم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background