تصویر آهنگ Gheysar از داریوش

دانلود + متن آهنگ Gheysar از داریوش

👁 ١٢٨من يه سربازم ، من يه سربازم لعنتى

فقط به تو ميزنم اين حرفو

من يه سربازه صفرم كه حفظم درداى اين شهرُ

من يه سربازم ، من يه سربازم

من يه سربازه صفرم كه ميبينم فرداى اين جنگُ

ورس 1:

دانلود آهنگ Gheysar از داریوش

مياد صداى نفس نفس زدانام // فقط منم و شب و شبحا ، يه توهم

صداى خش خش پا رو علفا // انگار نيستى در امان همش تلفات همش تلفات

از مغز تا جسم از رپ تا زندگى همش فاسد // جورى كه يه كراكى بدنش بهت شرف داره

خمار و خوابى دادى حتى خدا رو بازى // راستى تو واسه خالى كردن حرفات كجا رو دارى؟

داشى شايد تو واسه خالى كردنِ عقده هات // پر و پاچۀ ک*ارو دارى ويلاى شمال دارى ، خوشحال و شادى

با چهارتا موزيك بى معنى // بى دليل ميزنى ميرقصى

رفتى سولار و پافى ، ولى ما اين فنتى نيستيم قرتى نيستيم // درداى قلم و حفظيم تو قلبه كاغذ يه شعريم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

يه حسى هست كه ميگه وسط جنگ ميشه بال زد // وسط بازى ميشه باخت بعد با سختى راهُ باز كرد

آره لعنتى ، تو سرم كلى آرزو ميزنه غلت من // واسه هدفم سلاح ميگيرم دستم پس من

يه سربازم

من يه سربازم ، من يه سربازم لعنتى

فقط به تو ميزنم اين حرفو

من يه سربازه صفرم كه حفظم درداى اين شهرُ

من يه سربازم ، من يه سربازم

من يه سربازه صفرم كه ميبينم فرداى اين جنگ

ورس 2:

پام كبودِ انقد بنده پوتينا سفته // همه چيُ ميكنيم شروع از صفره صفرش

ميجنگى واسه حست عشقت // واسه زيره پا گذاشتنه قسمت

متن آهنگ Gheysar از داریوش

واسه عصمت واسه اسمت واسه يك خط ، اعتقادت واسه عبور از خطاى قرمز

واسه شكوندن حد و مرز // فرار از يكنواختى موج سوارى رو جذر و مد

اين جنگ كرد قلبُ سنگ دستو سرد مغزُ رد // من خاك ميشه تنم ميره سرم واسه اونى كه حرفُ زد

بعد بارو بستُ رفت...من يه سربازه صفرم // كه اومدم همه درجه هارو جمع كنم

هَ هَ هَ

گوش بده چاقال

يه سرباز چند چيز از دستاش دور نميشه هميشه هست باهاش

يكى سلاحش ، يكى نوشته هاش ، يكى پلاكش

يكى تپش قلبش كه هيچكى بهش گوش نميده تا وقتى گلوله توش بشينه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background