تصویر آهنگ فریاد زیر آب از داریوش

دانلود + متن آهنگ فریاد زیر آب از داریوش

Faryad Zire Aab

👁 ٦٢ضیافت های عاشق را، خوشا بخشش، خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق، برای گم شدن دریار

چه دریایی میان ماست، خوشا دیدار ما در خواب

چه امیدی به این ساحل، خوشا فریاد زیر آب

دانلود آهنگ فریاد زیر آب از داریوش

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن، خوشا از عاشقی مردن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر هشیار

مرا یارای بودن نیست، تو یاری کن مرا ای یار

تو ای خاتون خواب من، من تن خسته را در یاب

مرا هم خانه کن تا صبح، نوازش کن مرا تا خواب

همیشه خواب تو دیدن، دلیل بودن من بود

چراغ راه بیداری، اگر بود از تو روشن بود

ضیافت های عاشق را، خوشا بخشش، خوشا ایثار

متن آهنگ فریاد زیر آب از داریوش

خوشا پیدا شدن در عشق، برای گم شدن دریار

نه از دور و نه از نزدیک، تو از خواب امدی ای عشقخوشا خود سوزی عاشق، مرا اتش زدی ای عشق

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن، خوشا از عاشقی مردن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background