تصویر آهنگ Fadayee Vatan از داریوش

دانلود + متن آهنگ Fadayee Vatan از داریوش

آلبوم: Nazanin

👁 ٢٩٥
امتیاز ٨.٠ از ١ نظروطن اینجا کسی فکر کسی نیست

وطن اینجا کسی فکر کسی نیست

اگه از گشنگی الان بمیری

برای بردن نعشت یکی نیست

وطن اینجا همه با هم غریبن

وطن اینجا همه با هم غریبن

اگرچه ظاهراً با هم رفیقن

ته دل دشمنند و نارفیقند

دانلود آهنگ Fadayee Vatan از داریوش

وطن اینجا همه حرفا دروغه

رفاقت ها سرِ شیپور و بوقه

وطن اینجا همه حرفا دروغه

رفاقت ها سرِ شیپور و بوقه

هنوز بازار نامردا شلوغه

وطن قربون بوی کاهگلاتم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

فدایی همه خوب و بداتم

اگه برگردم این بار خاک پاتم

وطن امیدوارم زنده باشی

همیشه بودی و همیشه باشی

الهی باشی و پاینده باشی، الهی

وطن اینجا رهایی ریشخنده

در دروازه هاش زنجیر و بنده

نمی بینم یکی رو که یه رنگه

دروغه هرکه پیش روت میخنده

وطن باور کن حرفامو نگاه کن

به تو هرکی که نزدیکه صدا کن

همه انگار کرند و کورن اینجا

همه از آدمیت دورن اینجا

متن آهنگ Fadayee Vatan از داریوش

وطن اینجا همه حرفا دروغه

رفاقت ها سرِ شیپور و بوقه

وطن اینجا همه حرفا دروغهرفاقت ها سرِ شیپور و بوقه

هنوز بازار نامردا شلوغه

وطن قربون بوی کاهگلاتم

فدایی همه خوب و بداتم

اگه برگردم این بار خاک پاتم

وطن امیدوارم زنده باشی

همیشه بودی و همیشه باشی

الهی تا ابد پاینده باشی، الهی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background