تصویر آهنگ Dobareh Misazamat Vatan از داریوش

دانلود + متن آهنگ Dobareh Misazamat Vatan از داریوش

👁 ١٢٢دوباره می سازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم

اگر چه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گل

به میل نسل جوان تو

دوباره می شویم از تو خون

دانلود آهنگ Dobareh Misazamat Vatan از داریوش

به سیل اشک روان خویش

دوباره می سازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم

اگر چه با استخوان خویش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اگر چه صد ساله مرده ام

به گور خود خواهم ایستاد

که برکنم قلب اهرمن

به نعره آنچنان خویش

اگر چه پیرم ولی هنوز

مجال تعلیم اگر بود

جوانی آغاز می کنم

کنار نوباوگان خویش

دوباره می سازمت وطن (دوباره می سازمت وطن)

اگر چه با خشت جان خویش (اگر چه با خشت جان خویش)

ستون به سقف تو می زنم (ستون به سقف تو می زنم)

اگر چه با استخوان خویش (اگر چه با استخوان خویش)

متن آهنگ Dobareh Misazamat Vatan از داریوش

دوباره می سازمت وطن (دوباره می سازمت وطن)

اگر چه با خشت جان خویش (اگر چه با خشت جان خویش)

ستون به سقف تو می زنم (ستون به سقف تو می زنم)اگر چه با استخوان خویش (اگر چه با استخوان خویش)

دوباره می سازمت وطن

دوباره می سازمت وطن

دوباره می سازمت وطن

دوباره می سازمت وطن

دوباره می سازمت وطن

دوباره می سازمت وطن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background