تصویر آهنگ دوباره باز خواهم گشت از داریوش

دانلود + متن آهنگ دوباره باز خواهم گشت از داریوش

Dobareh Baz Khaham Gasht

👁 ٨٢٧
امتیاز ٩.٠ از ٢ نظردوباره باز خواهم گشت

درِ گُلخانه ها را بازخواهم کرد

تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد

تو را در کوچه های کودکی آوازخواهم کرد

دوباره باز خواهم گشت

دوباره باز خواهم گشت

تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد

از آنجائی که ماندم ناتمام، آغاز خواهم کرد

تمام قفلها را باز خواهم کرد

دوباره باغمان را سبز خواهم ساخت

درخت عشق خواهم کاشت

سیاهی یا سپیدی نه

تمام رنگها را دوست خواهم داشت

دانلود آهنگ دوباره باز خواهم گشت از داریوش

کبوترهای عاشق را

گلهای شقایق را

یکایک از قفس آزاد خواهم کرد

تو را ای ناب، ای نایاب

تو را ای تشنهی سیراب (تو را ای تشنهی داراب)

تو را ای خانهی برآب

تو را آباد خواهم کرد

تو را هر لحظه و هرجا

تو را هر جای این دنیا

تو را در باغهای سوخته

بر ساحل داغ عطش فریاد خواهم کرد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به آهنگ صدای موج از دریادلانت یاد خواهم کرد

سبب سازان هجرت را

تبر داران ظلمت را

به دار نور خواهم بست

زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارهست

دوباره بازخواهم یافت، که عمری رفته بود از دست

دوباره بازخواهم گشت

اجاق سرد مادر را

به عطر نان تازه زنده خواهم کرد

دوباره اسب مغرور پدر را

زین و برگی تازه خواهم کرد

به سوی چشمههای روشن خورشید

به سوی دشتهای سبز خواهم راند

کتاب ناتمام خاطراتش را

کتاب خاطرات ناتمامش را

از گرد و غبار سالهای پستوی وحشت

دوباره پاک خواهم کرد

ادامه داده از تو مینویسم

آنچه را باید

از آن دستی که آتش زد

بلائی که به جان ما و من آمد

ظهور و سُلطه ابلیس

متن آهنگ دوباره باز خواهم گشت از داریوش

با نام خدا و چهرهی قدیس

دوباره باز خواهم گشت

تمام مطربان را سازهای کوک

تمام شاعران را شعرهای ناب خواهم داد

اگر حتا فقط یک روز باقی باشد از عمرم

به خانه بازخواهم گشت

به خاک سرزمین زادگاهم، سجده خواهم کردبوسه خواهم زد

دوباره باز خواهم گشت

دوباره باز خواهم گشت

به خانه بازخواهم گشت

نه، من اینجا نخواهم ماند!

در این تنهایی خاموش و

بی رویا نخواهم ماند!

بسوی چشمه های روشن خورشید

بسوی خاک و گند مزار

بسوی دشت های سبز خواهم راند

نه ، من اینجا نخوام ماند!

نه ، من اینجا نخواهم مرد!

دوباره (شروه های ناب صابر) را

به میهمانی شب بوهای (ایزدخواست) خواهم برد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background