تصویر آهنگ دلتنگم از داریوش

دانلود + متن آهنگ دلتنگم از داریوش

آلبوم: Moejezeye Khamoosh

Deltangam

👁 ١٣٥شب آغاز هجرت تو

شب در خود شکستنم بود

شب بی رحم رفتن تو

شب از پا نشستنم بود

شب بی تو

شب بی من

شب دل مرده های تنها بود

شب رفتن

شب مرد ن

دانلود آهنگ دلتنگم از داریوش

شب دل کندن من از ما بود

واسه جشن دلتنگی ما

گل گریه سبد سبد بود

با طلوع عشق من و تو

هم زمین هم ستاره بد بود

از هجرت تو شکنجه دیدم

کوچ تو اوج ریاضتم بود

چه مومنانه از خود گذشتم

کوچ من از من نهایتم بود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به دادم برس

به دادم برس

تو ای ناجی تبار من

به دادم برس

به دادم برس

تو ای قلب سوگوار من

سهم من جز شکستن من

تو هجوم شب زمین نیست

با پر و بال خاکی من

شوق پرواز آخرین نیست

بی تو باید دوباره بر گشت

به شب بی پناهی

سنگر وحشت من از من

مر حم زخم پیر من کو؟

واسه پیدا شدن تو آینه

جاده سبز گم شدن کو؟

بی تو باید دوباره گم شد

متن آهنگ دلتنگم از داریوش

تو غبار تباهی

با من نیاز خاک زمین بود

تو پل به فتح ستاره بستی

اگر شکستم از تو شکستم

اگر شکستی از خود شکستی

به دادم برسبه دادم برس

تو ای ناجی تبار من

به دادم برس

به دادم برس

تو ای قلب سوگوار من

شب بی تو

شب بی من

شب دل مرده های تنها بود

شب رفتن

شب مردن

شب دل کندن من از ما بود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background