متن آهنگ Be Khiyalam (Tekyeh Bar Baad) از داریوش

👁 ٧٣به خیالم که تو دنیا

واسه تو عزیزترینم

آسمونها زیر پامه

اگه با تو رو زمینم

به خیالم که تو با من

یه همیشه آشنایی

به خیالم که تو با من

دیگه از همه جدایی

من هنوزم نگرانم

که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

من و تو چه بی کسیم

وقتی تکیمون به باده

بد و خوب زندگی

منو دست گریه داده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ای عزیز هم قبیله

با تو از یه سرزمینم

تا به فردای دوباره

با تو هم قسم ترینم

من هنوزم نگرانم

که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

بد و خوبمون یکی

دست تو، تو دست من بود

خواهش هر نفسم

با تو هم صدا شدن بود

با تو هم قصه دردم

هم صداتر از همیشه

دو تا همخون قدیمی

از یه خاکیم و یه ریشه

متن آهنگ Be Khiyalam (Tekyeh Bar Baad) از داریوش

من هنوزم نگرانم

که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونیمن هنوزم نگرانم

که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background