متن آهنگ Bachehaye Iran از داریوش
بچه ها اين نقشه جغرافياست

بچه اين قسمت اسمش آسياست

شكل يك گربه در اينجا آشناست

چشم اين گربه دنبال شماست

بچه ها اين گربه ...

ايران ماست.

بچه ها اين سرزمين نازنين

دشمن بسيار دارد در كمين

داغ دارد هم به دل هم بر جبين

بوده نامش از قديم ايران زمين

يادگار پاك قوم آرياست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بچه ها . بچه ها

از گروه و هر نژاد

دست اندر دست هم بايست داد

فارق از هر زنده باد و مرده باد

سر براه مملكت بايد نهاد.

مام ميهن عاشق صلح و صفاست

بچه ها اين پرچم خيلي قشنگ

پرچم سبز و سفيد و سرخ رنگ

هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ

خار چشم دشمنان چشم تنگ

متن آهنگ Bachehaye Iran از داریوش

افتخار ما به آن بي انتهاست

بچه ها اين خانه اجدادي است

گشته ويران تشنه آبادي استخسته از شلاق استبدادي است

مرحم دردش كمي ...

آزادي است

مرحم دردش كمي آزادي است

بچه ها اين كار فرداي شماست

اين كار فرداي شماست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background