تصویر آهنگ آسمون از داریوش

دانلود + متن آهنگ آسمون از داریوش

Asemoon

👁 ١٠٥روحم آزرده مرا وسوس بیهوده مکن

روحم آزرده مرا وسوس بیهوده مکن

دگر این لحظه تن پاک من آلوده مکن

یاریم کن که رود از یادم

غم دیرینه این خاطره ها

شوق پرواز سراپای مرا میکشد

از پس این پنجره ها

پیش رویم بگشا پنجره ای

که از آن پنجره پرواز کنم

دانلود آهنگ آسمون از داریوش

روحم از قید تن آسوده شود

هستی دیگری آغاز کنم

آسمون ابراتو بردار و برو

دیگه تنها منو بگذار و برو

آسمون اخماتو وا کن آبی شو

آسمون آفتابی شو آفتابی شو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

آسمون غرق به خونه دل من

آسمون دشت جنون دل من

تک و تنها توی دنیای بزرگ

آسمون بی همزبونه دل من

آسمون مرده دیگه مهر و وفا

عزم ما پر شده از رنگ و ریا

نه محبت میشه پیدا نه صفا

آسمون قهره دیگه از ما خدا

آسمون قهره دیگه از ما خدا

آسمون کاشکی که میشد بپرم

تو دل آبی تو خونه کنم

متن آهنگ آسمون از داریوش

کاشکی میشد مثال ابرای تو

زار زار گریه مستونه کن

آسمون غرق به خونه دل من

آسمون دشت جنون دل منتک و تنها توی دنیای بزرگ

آسمون بی همزبونه دل من

شوق پرواز سراپای مرا میکشد،

از پس این پنجره ها

پیش رویم بگشا پنجره ای

که از آن پنجره پرواز کنم

روحم از قید تن آسوده شود

هستی دیگری آغاز کنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background