تصویر آهنگ Golnar از Dariush Rafiee

دانلود + متن آهنگ Golnar از Dariush Rafiee
گلنار ...گلنار

کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار

گلنار ...گلنار

کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهر بار

دانلود آهنگ Golnar از Dariush Rafiee

گلنار... گلنار

دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر

گلنار... گلنار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار

چه دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار

نیابی ای کاش نصیب از گردون که شد نا کامی نصیبم گلنار

بوِد مرا در دل شب تار آرزوی دیدار

تا به کی پریشان تا به کی گرفتار??

یا مَده مرا وعده وفاراز خود نگهدار

یا به رویِ من خنده هابزن قلب من به دست آر

متن آهنگ Golnar از Dariush Rafiee

چه دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنار??

نیابی ای کاش نصیب از گردونکه شد نا کامی نصیبم گلنار لب خود بگشا

به سخن گلنار دل زارم را،مشکن گلنارنشوی عاشق

زٍ کجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background