متن آهنگ Deltangam از Dariush Eghbali

آلبوم: Mojezeyeh Khamoosh

دلتنگم

👁 ٦٩امروز چه دلتنگم

امروز چه دلتنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه کمرنگم

امروز چه دلتنگم

خاکستریم انگار

هم خاطره ی زنبق ، یک لحظه پس از رگبار

امروز چه دلتنگم

از جنس تکاپوی مصنوعیه فواره

بر حاشیه ی تکرار

امروز چه دلتنگم

مبهوت و کبود و گس

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بر حضور مجروحم ، چه فاخته ، چه کرکس

چه سرخه خیابان و چه قهوه ای کوچه

شکله سایه ی ابرم ، بودنی سیاه و بس

امروز چه دلتنگم

امروز چه دلتنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

بر مرکب چوبینم ، از کوچ نمی مانم

هم ساعته میدان چه بر دایره می رانم

بی حوصله ،بی رویا ، دریاچه ی اندوهم

تدفین جرگه و جنگل ، سوگواریه کوهم

آه ، ای منه جان خسته

متن آهنگ Deltangam از Dariush Eghbali

عصیان فروخفته

انفجاره پنهان و افسانه ی ناگفته

امروز که دلتنگم ، ناگهانه طغیان کن

شهر بهت و بهتان را به حادثه مهمان کنامروز چه دلتنگم

امروز چه دلتنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background