تصویر آهنگ The End از Dang Show

متن آهنگ The End از Dang Show

آلبوم: Dang Show Room

👁 ٧١در عشق جانان جان بده

بی عشق نگشاید گره

ای روح اینجا مست شو

ای عقل اینجا دنگ شو

همه اندیشه ام

اندیشه فرداست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تو را از دور می بینم

که می آیى

تو را از دور می بینم

که می آیى

که می آیی

متن آهنگ The End از Dang Show

تو را از دورمی بینمکه می خندی

و می آیى

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background