تصویر آهنگ Impacto (remix) از Daddy Yankee Fergie

متن آهنگ Impacto (remix) از Daddy Yankee Fergie

👁 ٨٩Give it all you got shorty make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

(Welcome to the remix!) translate

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

(It? s Fergie Ferg and Daddy Yankee bitches!) translate

Give it all you got mami make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

(Daddy! Por ahí viene el castigo!)

Give it all you got shorty make an impacto translate

(Oh!) translate

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

(Cartel!) translate

Give it all you got mami make an impacto translate

(The Big Boss!) translate

(Hey!) translate

It? s about to go down mama! translate

(Hey!) translate

So why'd you break it down mama? translate

Do it! I like the way you do it! translate

You like the way I do it? translate

I like the way you do it! translate

Enseña todo lo que tienes, no improvisa lo que ella tiene

Este toque es quien lo detiene aunque nos tire la ley translate

Salvaje vine rebelde, el leon sale hasta que te muerde translate

Tu sabes que yo tengo un partner, no perdamos este break translate

El golpe bien *** te pega! Si es que pega! translate

Yo se que asi te lo vives! translate

El toque es electrico, magnetico translate

Perreo cybernetico, yeah! translate

Estas calentandote, yo calentandome translate

Me dice que te pasa a ti, eso lo quiero ver translate

Que pasa cuando te pego *** contra la pared? translate

Se produce El Impacto translate

Baby just wind it up, just wind it up translate

Just wind it up, just wind it translate

(Let's go!) translate

Grind you up, grind you up translate

Grind you up, baby grind it translate

(Let's go!) translate

(Hey!) translate

It? s about to go down mama translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

(Hey!) translate

So why'd you break it down mama? translate

Do it! I like the way you do it! translate

You like the way I do it? translate

I like the way you do it! translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

Give it all you got mami make an impacto translate

(Muevelo shorty!) translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

(Nos fuimos lejo' Ma!) translate

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

Give it all you got mami make an impacto translate

(Daddy! Daddy! Daddy!) translate

No resbalas cuando te acorralas translate

Tu me das la liga como Dallas translate

Mira si eres mala que me pega la cintura de hule! translate

Para que me cure dando palos como los azules translate

Raymond Ayala, el que nadie iguala translate

Y no para! translate

La hice que sudara translate

Con esa ropa cara translate

Estamos dando a la calle el estilo del barrio dale translate

Mami just wind it up, just wind it up translate

Just wind it up, just wind it translate

(Let's go!) translate

Grind you up, grind you up translate

Grind you up, baby grind it translate

(Let's go!) translate

(Hey!) translate

It? s about to go down mama! translate

(Hey!) translate

So why? d you break it down mama? translate

Do it! I like the way you do it! translate

You like the way I do it? translate

I like the way you do it! translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

متن آهنگ Impacto (remix) از Daddy Yankee Fergie

(Muevelo shorty!) translate

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

Give it all you got mami make an impacto translate

(Muevelo shorty!) translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

(Nos fuimos lejo' Ma!) translate

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

Give it all you got mami make it impacto translate

(Daddy! Daddy! Daddy!) translate

You know what happens when I step into the place translate

I'm Fergalicious, brothers wanna get a taste translate

But they know I ain't promiscuous, the realest chick up in this translateThe ladies don't know real from the fake translate

You got a problem? Come and say it to my face! translate

You got a problem? Come and say it in my face! translate

(Say it in my face!) translate

Fergie Ferg make a impact, I? ma pull ya wig back translate

Fellas like the way I move my waist translate

(Hey!) translate

It? s about to go down mama! translate

(Hey!) translate

So why? d you break it down mama? translate

Do it! I like the way you do it! translate

You like the way I do it? translate

I like the way you do it! translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

([Incomprehensible] shorty!) translate

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

(Fergie! Daddy Yankee!) translate

Give it all you got mami make an impacto translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

(Cartel!) translate

Give it all you got shorty make an impacto translate

(Nosotros revolucionamos la música!)

Give it all you got mami, give it all you got mami translate

(You know who's this) translate

Give it all you got mami make an impacto translate

(Daddy Yankee!) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background