متن آهنگ Aquí esta tu caldo از Daddy Yankee

👁 ٦٦Looney tunes! translate

"bling, bling"! translate

Ya tu sabes! translate

You know how we do it, man! translate

El cangri! translate

Daddy yankee, yo! translate

Da-ddy yan-kee! translate

Tu sabes, pa'! translate

(Bridge) translate

'Tas calentandote,Yo calentandome translate

Tu dices que tu eres brava eso lo quiero ver translate

Sigue bailando, girl, Sigue cucandome translate

Que te vo'a pegar bien *** contra la pared translate

'tas calentandote, Yo calentandome translate

Tu dices que tu eres brava, Eso lo quiero ver translate

Sigue bailando, girl, Sigue cucandome translate

Que te vo'a pegar bien *** contra la pared... translate

Eh ehh eeeehhh, eh ehh eeeehhhhhhh translate

(who's this?) (da-ddy yan-kee!) translate

(Hook) translate

Mami, pon la hoya que aqui esta tu caldo translate

Te vo'a azotar, ma' ponte a rozarlo translate

Tu eres mi gata, yo tu leopardo translate

Tira pa' lante No me acobardo translate

(Verse 1) translate

Donde estan las gatas solteras translate

Donde estan las gatas solteras translate

To'a mis gatitas que son fieras translate

(contigo hasta abajo!) translate

Donde estan las gatas solteras translate

Donde estan las gatas solteras translate

To'a mis gatitas que son fieras translate

(contigo hasta abajo!) translate

(Verse 2) translate

Es que esta noche tu estas bien dura translate

Mami, chula, tu cuenta y jura translate

Sentiras to'a mi calentura translate

Soy un perro en la noche oscura translate

Te vo'a dar la melaza pura translate

Pa' que sepas que es de abertura translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Vente, vamonos de adventura translate

Conmigo vas a la segura (Que!!) translate

(Hook) translate

Mami, pon la hoya que aqui esta tu caldo translate

Te vo'a azotar, ma' ponte a rozarlo translate

Tu eres mi gata, Yo tu leopardo translate

Tira pa' lante no me acobardo translate

Mami, pon la hoya que aqui esta tu caldo translate

Te vo'a azotar, ma' ponte a rozarlo translate

Tu eres mi gata yo tu leopardo translate

Tira pa' lante no me acobardo translate

(Bridge) translate

'Tas calentandote yo calentandome translate

Tu dices que tu eres brava eso lo quiero ver translate

Sigue bailando, girl, sigue cucandome translate

Que te vo'a pegar bien *** contra la pared translate

'Tas calentandote, yo calentandome translate

Tu dices que tu eres brava eso lo quiero ver translate

Sigue bailando, girl, sigue cucandome translate

Que te vo'a pegar bien *** contra la pared... translate

Ehh ehhhh ehhhhh, eh ehhh eeeehhhh translate

(who's this?) translate

(da-ddy yan-kee!) translate

(Verse 1) translate

Donde estan las gatas solteras translate

Donde estan las gatas solteras translate

To'a mis gatitas que son fieras translate

(contigo hasta abajo!) translate

Donde estan las gatas solteras translate

Donde estan las gatas solteras translate

To'a mis gatitas que son fieras translate

(contigo hasta abajo!).... translate

(Verse 2) translate

Es que esta noche tu estas bien dura translate

Mami, chula, tu cuenta y jura translate

Sentiras to'a mi calentura translate

Soy un perro en la noche oscura translate

Te vo'a dar la melaza pura translate

Pa' que sepas que es de abertura translate

متن آهنگ Aquí esta tu caldo از Daddy Yankee

Vente, vamonos de adventura translate

Conmigo vas a la segura translate

(Bridge) translate

'Tas calentandote yo calentandome translate

Tu dices que tu eres brava eso lo quiero ver translate

Sigue bailando, girl, Sigue cucandome translate

Que te vo'a pegar bien *** contra la pared translate

'Tas calentandote yo calentandome translate

Tu dices que tu eres brava Eso lo quiero ver translate

Sigue bailando, girl, sigue cucandome translate

Que te vo'a pegar bien *** contra la pared... translate

(who's this?) (da-ddy yan-kee!) translate(Outro) translate

Como! translate

"bling, bling"! translate

Ya tenemos tres, quien es el king? translate

No se tiren o te brincan las avispas! translate

"barrio fino", coming soon! translate

You know! translate

(mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

(mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

(mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

(pero, mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

(mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

(mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

(mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

(pero, mami, pon la hoya!) translate

(que aqui esta tu caldo!) translate

Looney tunes! translate

Ya tu sabes! translate

Con el cangri! translate

Daddy yankee, yo! translate

Da-ddy yan-kee! translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background