تصویر آهنگ Pas to Kojaie از D J Maryam

متن آهنگ Pas to Kojaie از D J Maryam

آلبوم: Adams

👁 ١٣١پس تو کجایی

حالا که تنها

حالا که دستام دستاتو می خواد

پس تو کجایی تو این سیاهی

کی عاشقت شد

باز اشتباهی

باز اشتباهی هی هی هی هی هی

هی هی هی هی هی

از بس نبودی

حالم خرابه

چند وقته دنیام

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

شکل عذابه ه ه ه ه ه ه ه

بیشتر به عکسات

من دل سپردم

تنهاییامو یادم آوردم

هر شب سکوتت تکرار میشه

دوریت به قلبم اجبار میشه

چشمای خیسم رویاتو می خواد

بعد از تو لبخند یادم نمی یاد

یادم نمی یاد یادم نمی یاد

آآآ آد یاد یاد نمی یاد یاد یاد نمی یاد

از پس نبودی

متن آهنگ Pas to Kojaie از D J Maryam

حالم خرابه

چند وقته دنیام

شکل عذابه ه ه ه ه ه ه هبیشتر به عکسات

من دل سپردم

تهاییامو یادم آوردم

پس تو کجایی

پس تو کجایی

پس تو کجایی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background