تصویر آهنگ Axel F از Crazy Frog

دانلود + متن آهنگ Axel F از Crazy Frog

👁 ٣٨٣Wha... wha... wha…wha… what's going on…on?

Ding, ding. translate

That's the crazy frog translate

Ding, Ding. translate

Beem, beem. translate

Ring, ding, ding, ding, ding, ring. Dem, dem, dem. translate

Ring, ding, ding, ding, ding ring.Oh, oh. translate

Ring, ding, ding, ding, ding, ring. Dem, dem, dem. translate

دانلود آهنگ Axel F از Crazy Frog

Ring, ding, ding, ding, ding. translate

That's the crazy frog translate

Break down! translate

Ding, Ding. translate

Bre…Bre…Break.

Bre…Break

Down, down, dow…dow…dow…dow…down.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Down, down, dow…dow…down, down, down, dow…dow…dow…down.

Beem, Beem translate

Down, down, dow…dow…dow…dow…down.

Down, down, dow…dow…down, down, down, dow…dow…dow…down.

That's the crazy frog translate

Bara ba bem ba brea ba brea brea breo brem bra bram translate

Ding, ding. translate

That's the crazy frog translate

Ding, Ding. translate

Doo, doo translate

Ring, ding, ding, ding, ding, ring. Dem, dem, dem. translate

Ring, ding, ding, ding, ding ring.Oh, oh. translate

Ring, ding, ding, ding, ding, ring. Dem, dem, dem. translate

Ring, ding, ding, ding, ding. translate

متن آهنگ Axel F از Crazy Frog

That's the crazy frog translate

Break down! translate

Ding, Ding. translate

Bre…Bre…Break.Bre…Break.

Down, down, dow…dow…dow…dow…down.

Down, down, dow…dow…down, down, down, dow…dow…dow…down.

Beem. Beem. translate

Down, down, dow…dow…dow…dow…down.

Down, down, dow…dow…down, down, down, dow…dow…dow…down.

That's the crazy frog translate

Beem. Beem. translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background