متن آهنگ The Witch از Clinic

👁 ٣٨You're giving more than take well, as you know you don't spill translate

all the people that you keep translate

with bottles in a row see, sow your kite and come clean translate

all the people you need come for free translate

The Witch hunt that you leave, a life raw and new breathes translate

will you will or won't fight, know it in the daylight translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

all the people that you bruise translate

with ballast so you can live, will you will or won't give translate

all the people that you use come for free translate

The Witch hunt that you leave, a life raw and new breathes translate

warm on the tarmac, will you or won't tap translate

متن آهنگ The Witch از Clinic

all the love you'll never need comes for free translateThe Witch hunt that you leave, a life raw and new breathes translate

a witch you made to measure translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background