تصویر آهنگ Rockabye از Clean Bandit Sean Paul Anne-Marie

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Rockabye از Clean Bandit Sean Paul Anne-Marie

آلبوم: BRIT Awards 2017

👁 ٤٤٢٥
امتیاز ٨.٠ از ٢ نظرCall it love and devotion اسمش را بگذار عشق و فداکاری

Call it a mom's adoration, foundation آن را ستایش مادر، پایه و اساس بنام

A special bond of creation, hah پیوند خاص خلقت،

For all the single moms out there برای تمام مادران مجرد اون بیرون

Going through frustration عبور از ناامیدی

Clean Bandit, Sean-da-Paul, Anne-Marie راهزن پاک ، شان داپل ، آن ماری

Sing, make them hear بخون کاری کن اونا بشنون

She works at nights, by the water اون شب ها کنار آب کار می کنه

She's gone astray, so far away او به بیراهه رفته، خیلی دور

From her father's daughter از دختر پدرش

She just wants a life for her baby اون فقط یه زندگی برای بچش می خواد

All on her own, no one will come به تنهایی، هیچ کس نمی آید

She's got to save him (daily struggle) اون باید از او مراقبت کند

She tells him, "Oh, love, no one's ever gonna hurt you, love." اون بهش گفت : اوه عزیزم، هیچکس قرار بهت اسیب بزنه

"I'm gonna give you all of my love." من تمام عشقمو بهت میدم

"Nobody matters like you." هیچکس مثل تو اهمیت نداره

(Stay up there, stay up there!) اون بالا بمون، اون بالا بمون!

دانلود آهنگ Rockabye از Clean Bandit Sean Paul Anne-Marie

She tells him, "Your life ain't gon' be nothing like my life." (Straight!) اون بهش گفت : زندگی تو قرار نیست مثل مال من بشه

"You're gonna grow and have a good life." تو رشد میکنی و زندگی خوبی خواهی داشت

"I'm gonna do what I've got to do." من هر کاری لازم باشه برات انجام میدم

(Stay up there, stay up there!) اون بالا بمون، اون بالا بمون!

So, Rockabye, baby, Rockabye پس لالایی عزیزم لالاییی

I'm gonna rock you من برات لالایی میخونم

Rockabye, baby, don't you cry لالایی عزیزم، گریه نکن

Somebody's got you یکی هواتو داره

Rockabye, baby, Rockabye لالایی عزیزم ، لالایی

I'm gonna rock you من برات لالایی میخونم

Rockabye, baby, don't you cry لالایی عزیزم، گریه نکن

Ah, Rockabye, no لالای عزیزم

Rockabye, rocka-rocka-rocka-bye لالا،لالا،لالایی

(Rockabye, yeah, yeah) لالایی

Rockabye, rocka-rocka-rocka-bye لالا،لالا،لالایی

Single mum, how're you doing out there? مامان مجرد، اونجا چطوری؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Facing the hard life, without no fear (Yeah!) مواجهه با زندگی سخت، بدون ترس

Just so you know that you really care فقط برای اینکه بدانید که واقعاً اهمیت می دهید

Cause any obstacle come, you're well prepared (Oh, no!) چون هر مانعی پیش بیاید، به خوبی آماده ای

And no, mama, you never shed tear و نه، مامان، تو هرگز اشک نریختی

'Cause you have to shed things year after year (na, na, na, na) چون باید سال به سال چیزهای زیادی رو رها کنی

And you give the yout love beyond compare (Yeah!) و تو عشق خود را غیر قابل مقایسه به او می دهید

You find his school fee and the bus fare (Yeah!) تو هزینه مدرسه و کرایه اتوبوس رو جور میکنی

Mh, Marie, the paps' disappear ماری، پاپ ها ناپدید می شوند

In the wrong bar, can't find him nowhere به بار اشتباهی اومدم، نمیتونم اونو جایی پیدا کنم

Steadily your workflow, heavily you know به طور پیوسته گردش کار خود را، به شدت شما می دانید

So your non-stop, no time, no time for ya dear پس بی وقفه، بدون خوشحالی و وقت آزاد،کار میکنی برای عزیزدلت

Now she got a six-year-old حالا او شش ساله است

Trying to keep him warm سعی می کنه که اونو گرم نگه داره

Trying to keep out the cold سعی می‌کند سرما را دور نگه دارد

When he looks in her eyes وقتی اون به چشمای او نگاه می کند

He don't know he is safe او نمی داند که جاش امن است

When she says, "Oh, love, no one's ever gonna hurt you, love." وقتی می گوید: "اوه، عزیزدلم، هیچ کس به تو صدمه نمیزنه، عزیزم."

"I'm gonna give you all of my love." من تمام عشقمو بهت میدم

"Nobody matters like you." هیچکس مثل تو اهمیت نداره

So, Rockabye, baby, Rockabye پس لالایی عزیزم لالاییی

I'm gonna rock you من برات لالایی میخونم

Rockabye, baby, don't you cry لالایی عزیزم، گریه نکن

Somebody's got you یکی هواتو داره

Rockabye, baby, Rockabye لالایی عزیزم ، لالایی

I'm gonna rock you من برات لالایی میخونم

Rockabye, baby, don't you cry لالایی عزیزم، گریه نکن

(Badda-bang-bang-bang, alright then) translate

Ah, Rockabye, no لالای عزیزم

Rockabye, rocka-rocka-rocka-bye لالا،لالا،لالایی

(Rockabye, yeah, yeah) لالایی

Rockabye, rocka-rocka-rocka-bye لالا،لالا،لالایی

Rockabye, don't bother cry لالایی، گریه نکن

Lift up your head, lift it up to the sky, yo سرت را بلند کن، آن را تا آسمان بلند کن

Rockabye, don't bother cry لالایی، گریه نکن

متن آهنگ Rockabye از Clean Bandit Sean Paul Anne-Marie

Angels surround you, just dry your eye فرشته ها هواتو دارن،اشکاتو پاک کن

Now she got a six-year-old حالا او شش ساله است

Trying to keep him warm سعی می کنه که اونو گرم نگه داره

Trying to keep out the cold سعی می‌کند سرما را دور نگه دارد

When he looks in her eyes وقتی اون به چشمای او نگاه می کند

He don't know he is safe when she says اون نمی داند جایش امن است وقتی او می گوید

She tells him, "Oh, love, no one's ever gonna hurt you, love." اون بهش گفت : اوه عزیزم، هیچکس قرار بهت اسیب بزنه

"I'm gonna give you all of my love." من تمام عشقمو بهت میدم

"Nobody matters like you." هیچکس مثل تو اهمیت نداره(Stay up there, stay up there!) اون بالا بمون، اون بالا بمون!

She tells him, "Your life ain't gon' be nothing like my life." (Straight!) اون بهش گفت : زندگی تو قرار نیست مثل مال من بشه

"You're gonna grow and have a good life." تو رشد میکنی و زندگی خوبی خواهی داشت

"I'm gonna do what I got to do.", yeah من من کار هایی که باید انجام بدم رو انجام می دم

So, Rockabye, baby, Rockabye پس لالایی عزیزم لالاییی

(Rockabye, rocka-rocka-rocka-bye) translate

I'm gonna rock you من برات لالایی میخونم

Rockabye, baby, don't you cry لالایی عزیزم، گریه نکن

(Rockabye, rocka-rocka-rocka-bye) translate

Somebody's got you یکی هواتو داره

Rockabye, baby, Rockabye لالایی عزیزم ، لالایی

(Rockabye-rocka-rocka-rocka-bye) translate

I'm gonna rock you من برات لالایی میخونم

Rockabye, baby, don't you cry لالایی عزیزم، گریه نکن

(Badda-bang-bang-bang, alright then) translate

Ah, Rockabye اه لالایی

Rockabye, don't bother cry لالایی، گریه نکن

Lift up your head, lift it up to the sky (Ah, Rockabye!) سرت را بلند کن، آن را تا آسمان بلند کن (اوه، لالایی!)

Rockabye, don't bother cry (Yeah!) لالایی، گریه نکن

Angels surround you, just dry your eye (Yeah, ah, Rockabye!) translate

Rockabye, don't bother cry (No!) لالایی، گریه نکن(نه)

Lift up your head, lift it up to the sky (Oh, Rockabye!) سرت را بلند کن، آن را تا آسمان بلند کن (اوه، لالایی!)

Rockabye, don't bother cry لالایی، گریه نکن

Angels surround you, just dry your eye فرشته ها هواتو دارن،اشکاتو پاک کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background