متن آهنگ We Were So Close از Christophe Beck

👁 ٤٤Idina Menzel - "Let It Go" translate

The Cast of Frozen - "Frozen Heart" translate

Kristen Bell, Agatha Lee Monn & Katie Lopez - "Do You Want to Build a Snowman?" translate

Kristen Bell & Idina Menzel - "For the First Time in Forever" translate

Kristen Bell & Santino Fontana - "Love Is an Open Door" translate

Jonathan Groff - "Reindeer(s) Are Better Than People" translate

Josh Gad - "In Summer" translate

Kristen Bell & Idina Menzel - "For the First Time in Forever (Reprise)" translate

Maia Wilson & The Cast of Frozen - "Fixer Upper" translate

Demi Lovato - "Let It Go" translate

Christophe Beck & Frode Fjellheim - "Vuelie (feat. Cantus)" translate

Christophe Beck - "Elsa and Anna" translate

Christophe Beck - "The Trolls" translate

Christophe Beck - "Coronation Day" translate

Christophe Beck - "Heimr Àrnadalr"

Christophe Beck - "Winter's Waltz" translate

Christophe Beck - "Sorcery" translate

Christophe Beck - "Royal Pursuit" translate

Christophe Beck - "Onward and Upward" translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Christophe Beck - "Wolves" translate

Christophe Beck - "The North Mountain" translate

Christophe Beck - "We Were So Close" translate

Christophe Beck - "Marshmallow Attack!" translate

Christophe Beck - "Conceal, Don't Feel" translate

Christophe Beck - "Only an Act of True Love" translate

Christophe Beck - "Summit Siege" translate

Christophe Beck - "Return to Arendelle" translate

Christophe Beck - "Treason" translate

Christophe Beck - "Some People Are Worth Melting For" translate

Christophe Beck - "Whiteout" translate

Christophe Beck & Frode Fjellheim - "The Great Thaw (Vuelie Reprise)" translate

Christophe Beck - "Epilogue" translate

Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez - "For the First Time in Forever" translate

Kristen Anderson-Lopez - "We Know Better" translate

Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, Annie Lopez & Katie Lopez - "Spring Pageant" translate

Kristen Anderson-Lopez - "More Than Just the Spare" translate

Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez - "You're You" translate

متن آهنگ We Were So Close از Christophe Beck

Kristen Anderson-Lopez - "Life's Too Short (Reprise)" translate

Kristen Anderson-Lopez - "Life's Too Short" translate

Robert Lopez - "Reindeer(s) Remix" translate

Christophe Beck - "Queen Elsa of Arendelle" translate

Christophe Beck - "The Ballad of Olaf & Sven (Teaser Trailer) [Score Demo]" translateChristophe Beck - "Hans" translate

Christophe Beck - "Hands for Hans" translate

Christophe Beck - "Hans' Kiss" translate

Christophe Beck - "It Had to Be Snow" translate

Christophe Beck - "Meet Olaf" translate

Christophe Beck - "Oaken's Sauna" translate

Christophe Beck - "Thin Air" translate

Christophe Beck - "Cliff Diving" translate

Christophe Beck - "The Love Experts" translate

Christophe Beck - "Elsa Imprisoned" translate

Christophe Beck - "Coronation Band Suite" translate

Christophe Beck - "The Trolls" translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background