تصویر آهنگ Under the Influence از Chris Brown

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Under the Influence از Chris Brown

آلبوم: Indigo

👁 ٤١٩٢٢
امتیاز ٨.٨ از ٨٥ نظرKido, Kido روشنایی،روشنایی

K-Kiddominant on the beat, better run it back روی ضرب،بهتره اونو به عقب برگردونی

Fuckin' Robitussin روبیتوسینِ لعنتی

I don't know why this shit got me lazy right now, yeah

Can't do Percocets or Molly من نمیدونم چرا این لعنتی باعث شده تنبل بشم

I'm turnin' one, tryna live it up *** right, right, right

Baby, you can عزیزم، تو میتونی

دانلود آهنگ Under the Influence از Chris Brown

Ride it, ooh yeah برونش*سوارش شو*

Bring it over to my place بیارش سر جای من

And you be like و تو اینجوری ای که،

"Baby, who cares?" عزیزم که اهمیت میده؟

But I know you care ولی من میدونم تو اهمیت میدی

Bring it over to my place بیارش سر جای من

You don't know what you did, did to me نمیدونی که چه بلایی سرم اوردی

Your body lightweight, speaks to me بدن خوش فرمت منو مجذوب خودش کرده

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I don't know what you did, did to me نمیدونی که باهام چیکار کردی

Your body lightweight, speaks to me بدن خوش فرمت منو مجذوب خودش کرده

Yeah اره

Yeah اره

I can make it hurricane on it میتونم تبدیل به طوفانش کنم

Hunnid bands, make it rain on it باند های هانید، بارون رو روش ببارونید

Tie it up, put a chain on it ببندینش، به زنجیر بکشیدش

Make you tattoo my name on it, oh کاری میکنم یه تتو با اسم من بزنی

Make you cry like a baby, yeah باعث میشم مثل یه بچه گریه کنی ، اره

Let's Go Pro and make a video, yeah بیایید خرفه ای بریم و ویدیو بسازیم، اره

Make you cry like a baby, yeah باعث میشم مثل یه بچه گریه کنی ، اره

Let's Go Pro and make a video بزن بریم و یه فیلم بسازیم،آره

Oh, yeah, yeah, yeah اوه،آره،آره،آره

Baby, you can عزیزم، تو میتونی

متن آهنگ Under the Influence از Chris Brown

Ride it, ooh yeah برونش*سوارش شو*

Bring it over to my place بیارش سر جای من

And you be like و تو اینجوری ای که،

"Baby, who cares?" عزیزم که اهمیت میده؟

But I know you care ولی من میدونم تو اهمیت میدی

Bring it over to my place بیارش سر جای منYou don't know what you did, did to me نمیدونی که چه بلایی سرم اوردی

Your body lightweight, speaks to me بدن خوش فرمت منو مجذوب خودش کرده

I don't know what you did, did to me نمیدونی که باهام چیکار کردی

Your body lightweight, speaks to me بدن خوش فرمت منو مجذوب خودش کرده

Baby, you can عزیزم، تو میتونی

Ride it, ooh yeah برونش*سوارش شو*

And you be like و تو اینجوری ای که،

"Baby, who cares?" عزیزم که اهمیت میده؟

But I know you care ولی من میدونم تو اهمیت میدی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background