تصویر آهنگ Sourate Al-Fatiha از Cheik Saad El-Ghamidi

متن آهنگ Sourate Al-Fatiha از Cheik Saad El-Ghamidi
أعوُذ باللهِ من الشيطان الرچيم

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

الرحمٰن الرحيم

مالك يوم الدين

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اياك نعبد واياك نستعين

اهدنا الصراط المستقيم

صراط اللذين انعمت عليهم

غير المغضوب عليهم

متن آهنگ Sourate Al-Fatiha از Cheik Saad El-Ghamidi

ولا الضالينامين

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background