تصویر آهنگ No Promises از Cheat Codes Demi Lovato

دانلود + متن + ترجمه آهنگ No Promises از Cheat Codes Demi Lovato

👁 ١٠٨٢
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرCutting me up like a knife translate

And I feel it, deep in my bones احساسش کنم تا مغز استخونم

Kicking a habit I love even harder translate

You oughta know translate

I just wanna dive in the water, with you translate

Baby, we can't see the bottom translate

It's so easy to fall for each other این خیلی سادس که عاشق همدیگه بشیم

I'm just hoping we catch one another translate

دانلود آهنگ No Promises از Cheat Codes Demi Lovato

Oh na na, just be careful, na na اوه نه نه ، فقط مراقب باش

Love ain't simple, na na عشق ساده نیست ، نه نخ

Promise me No Promises بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست

Oh na na, just be careful, na na اوه نه نه ، فقط مراقب باش

Love ain't simple, na na عشق ساده نیست ، نه نخ

Promise me No Promises بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست

Baby, I think about you عزیزم ، بهت فکر میکنم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

And I feel it, deep in my heart و حسش میکنم ، از ته قلبم

Maybe we just ain't meant to be something شاید ما فقط باهم معنی نداریم

Maybe we are, ooh? شاید داریم

I just wanna dive in the water, with you translate

Baby, we can't see the bottom translate

It's so easy to fall for each other این خیلی سادس که عاشق همدیگه بشیم

I'm just hoping we catch one another translate

Oh na na, just be careful, na na اوه نه نه ، فقط مراقب باش

Love ain't simple, na na عشق ساده نیست ، نه نخ

Promise me No Promises بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست

Oh na na, just be careful, na na اوه نه نه ، فقط مراقب باش

Love ain't simple, na na عشق ساده نیست ، نه نخ

Promise me No Promises, oh بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست

I just wanna dive in the water translate

متن آهنگ No Promises از Cheat Codes Demi Lovato

Oh baby, we can't see the bottom translate

I just want to dive in with you translate

I just want to lie *** with you, oh translate

Oh na na, just be careful, na na اوه نه نه ، فقط مراقب باشLove ain't simple, na na عشق ساده نیست ، نه نخ

Promise me No Promises (promise me) بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست

Oh na na, just be careful, na na اوه نه نه ، فقط مراقب باش

Love ain't simple, na na عشق ساده نیست ، نه نخ

Promise me No Promises, no بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست، نه

Promise me No Promises بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست

Don't you promise me nothing translate

Promise me, me, me, me بهم قول بده

Just be careful فقط مراقب باش

Promise me No Promises بهم قول بده که هیچ قول و قراری نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background