متن آهنگ Asemaan Ham Zamin Mikhorad از Chaartaar

👁 ٥١صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد

من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد

من هر چه ام با تو زیبا ترم

بر عاشقت آفرینی بگو

تابیده ام من به شعر تنت

میخوانمت خط به خط مو به مو

بی تو بی شب افروزی ماندت

بی تب تند پیراهنت

شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

بی تو بی شب افروزی ماندت

بی تب تند پیراهنت

شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد

صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد

من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد

من هر چه ام با تو زیبا ترم

بر عاشقت آفرینی بگو

تابیده ام من به شعر تنت

متن آهنگ Asemaan Ham Zamin Mikhorad از Chaartaar

میخوانمت خط به خط مو به مو

بی تو بی شب افروزی ماندت

بی تب تند پیراهنتشک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد

بی تو بی شب افروزی ماندت

بی تب تند پیراهنت

شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background