متن آهنگ Yalan از Candan Erçetin

- 289 👁Geri döndüren gördünmü geçmiþi Boþa soldurdun o nazlý gençliði Bir avuç toprak için yor kendini Dünyada ölümden baþkasý Yalan Yalan baþkasý Yalan Zaman kendine benzetmez herkesi translate

Hesapsýz açar baharlar pembeyi Açmadýðýn dalda sözün geçermi download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Dünyada ölümden baþkasý Yalan Yalan baþkasý Yalan Sitem etme haberi yok daðlarýn Gözlerini ellerinle baðladýn

Faydasý yok geç kalýnmýþ figanýn Dünyada ölümden baþkasý Yalan Yalan baþkasý Yalan download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه