تصویر آهنگ Havana از Camila Cabello Young Thug

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Havana از Camila Cabello Young Thug

آلبوم: Havana

👁 ٢٧٩٧
امتیاز ١٠.٠ از ٣ نظرHey هی

Havana, ooh na-na (ayy) هاوانا او نه نه

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ayy, ayy) قسمتی از قلب من در هاوانا است

He took me back to East Atlanta, na-na-na اون منو برگردوند به آتلانتای شرقی،اوه نا نا

Oh, but my heart is in Havana (ayy) ولی قلب من تو هاواناست

There's somethin' 'bout his manners (uh huh) این یه چیزی مربوط به رفتارشه، آه هاه

Havana, ooh na-na (uh) هاوانا او نا نا

He didn't walk up with that ""how you doin'?"" (uh)" اون با جمله‌ ی " هی چه خبر" نیومد جلو

When he came in the room وقتی وارد اتاق شد

He said there's a lot of girls I can do with (uh) دخترای زیادی هستند که من میتونم باهاشون باشم

دانلود آهنگ Havana از Camila Cabello Young Thug

But I can't without you ولی من میخوام با تو باشم

I knew him forever in a minute (hey) من توی یه دقیقه به اندازه یه عمر شناختمش

That summer night in June اون شب تابستونی در (ماه) جوئن

And papa says he got malo in him (uh) بابام گفت که مالو(پسر بدیه) توی اون پسر هست

He got me feelin' like. اون یک حسی بهم داد

Oooh-oooh-ooh, اوه اوه اوه

I knew it when I met him (ayy) وقتی باهاش آشنا شدم اینو میدونستم

I loved him when I left him من عاشقش بودم وقتی ترکش کردم

Got me feelin' like, Oooh-oooh-ooh اون به من حسی داد شبیه اوه اوه

And then I had to tell him و بعدش باید بهش میگفتم

I had to go, oh na-na-na-na-na (woo) من باید میرفتم اوه نه نه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Havana, ooh na-na (ayy, ayy) هاوانا اوه نه

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ayy, ayy) قسمتی از قلب من در هاوانا است

He took me back to East Atlanta, na-na-na (uh huh) اون منو برگردوند به آتلانتای شرقی اه نا نا

Oh, but my heart is in Havana (ayy) ولی قلب من تو هاواناست

My heart is in Havana (ayy) قلب در هاوانا اونانا است

Havana, ooh na-na هاوانا اوه نه

I knew I was there when I read the sign (Welcome to La Yuma) translate

I knew it was him when he hugged from behind translate

It gets me every time translate

He's put in work, but it's in the streets translate

He said, ""girl, can you ride?"" اون گفت : دختر ، میتونی رانندگی کنی؟

And this is the part that my daddy told me و این قسمتی هست که پدر من به من گفت

He got me feelin' like اون پسر بهم حسی میده مثل:

Oooh-oooh-ooh, I knew it when I met him اینو از همون موقع که دیدمش میدونستم

I loved him when I left him من عاشقش بودم وقتی ترکش کردم

Got me feelin' like بهم حسی میده مثل:

Oooh-oooh-ooh, and then I had to tell him اوه و من باید بهش بگم

I had to go, oh na-na-na-na-na من باید برم اوه نه

Havana, ooh na-na (ayy, ayy) هاوانا اوه نه

متن آهنگ Havana از Camila Cabello Young Thug

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, ayy, ayy) نیمی از قلبم تو هاواناس اوه نه

He took me back to East Atlanta, na-na-na (oh no) اون منو به آتلانتای شرقی برگردوند اوه نه

Oh, but my heart is in Havana (ayy) ولی قلب من تو هاواناست

My heart is in Havana (ayy) قلب در هاوانا اونانا است

Havana, ooh na-na هاوانا اوه نه

Ooh na-na, oh na-na-na (oo-ooh) اوووووو نهTake me back, back, back like. منو برگردون به قبل

Ooh na-na, oh na-na-na (yeah, babe) اوه نه نه اوه نه آره عزیزم

Take me back, back, back like. منو برگردون به قبل

Ooh na-na, oh na-na-na (yeah, yeah) اوه نه نه اوه

Take me back, back, back like. منو برگردون به قبل

Ooh na-na, oh na-na-na (yea, babe) اوه نا نا آره عزیزم

Take me back, back, back منو برگردون به قبل

Take me back to my Havana... منو برگردون به هاوانا

Havana, ooh na-na هاوانا اوه نه

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, yeah) نیمی از قلبم تو هاواناس اوه نه

He took me back to East Atlanta, na-na-na (ayy, ayy) اون منو به آتلانتای شرقی برگردوند اوه نه

Oh, but my heart is in Havana اوه ولی قلبم تو هاواناس اوه

My heart is in Havana (ayy) قلب در هاوانا اونانا است

Havana, ooh na-na هاوانا اوه نه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود


پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background