متن آهنگ Crying in the Club از Camila Cabello

- Crying in the Club

- 83 👁

ژانر: پاپ - هیپ هاپ

موضوع: عشق یک طرفه - رقص
You think that you'll die without him translate You know that's a lie that you tell yourself translate You fear that you lay alone forever now translate It ain't true, ain't true, ain't true, no translate So put your arms around me tonight translate Let the music lift you up like you've never been so high translate Open up your heart to me translate Let the music lift you up like you've never been this free translate 'Til you feel the sunrise translate Let the music warm your body like the heat of a thousand fires translate The heat of a thousand fires translate Ain't no Crying in the Club, hey hey translate Let the beat carry your tears as they fall, baby translate Ain't no Crying in the Club, hey hey translate With a little faith, your tears turn to ecstasy translate Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) translate Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) translate Ain't no Crying in the Club translate

You may think that you'll die without her translate But you know that's a lie that you told yourself translate You fear that you'll never meet another so pure, but translate It ain't true, ain't true, ain't true, no translate So put your arms around me tonight translate Let the music lift you up like you've never been so high translate Open up your heart to me translate Let the music lift you up like you've never been this free translate 'Til you feel the sunrise translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Let the music warm your body like the heat of a thousand fires translate The heat of a thousand fires translate Ain't no Crying in the Club, hey hey translate Let the beat carry your tears as they fall, baby translate Ain't no Crying in the Club, hey hey translate With a little faith, your tears turn to ecstasy translate Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) translate Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) translate Ain't no Crying in the Club translate You think that you'll die without him translate You know that's a lie that you tell yourself translate You fear that you lay alone forever now translate It ain't true, ain't true, ain't true translate No, I said ain't no (ain't no), ain't no crying translate

Ain't no Crying in the Club, no crying translate I said ain't no, ain't no crying translate Ain't no Crying in the Club, no crying translate Ain't no Crying in the Club, hey hey translate Let the beat carry your tears as they fall, baby translate Ain't no Crying in the Club, hey hey translate With a little faith, your tears turn to ecstasy translate Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) translate Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) translate Ain't no Crying in the Club (ain't no crying, no crying, no crying, no) translate Ain't no Crying in the Club (ain't no crying, no crying, no crying, no) translate Ain't no Crying in the Club translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه