تصویر آهنگ My Way از Calvin Harris

دانلود + متن آهنگ My Way از Calvin Harris

👁 ٥٤٩
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرWhy wait to say, at least I did it My Way translate

Lie awake, two faced translate

But in my heart I understand translate

I made my move and it was all about you translate

Now I feel so far removed translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

دانلود آهنگ My Way از Calvin Harris

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, My Way, My Way translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Why wait to say, at least I did it My Way translate

Lie awake, two faced translate

But in my heart I understand translate

I made my move and it was all about you translate

Now I feel so far removed translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

متن آهنگ My Way از Calvin Harris

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, My Way, My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translateYou were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

You were the one thing in My Way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

My Way, oh way, oh way, oh way translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background