تصویر آهنگ Alyazmalım از Cahit Berkay

متن آهنگ Alyazmalım از Cahit Berkay

👁 ٢٢١Şu Gönlüme Ateş Düştü

Ne Yapayım Ne Edeyim

Sensiz Hayatı Neyleyim

Allı Gelin Telli Gelin

Dağlarında Kar Olsaydım

Gelin Sana Yar Olsaydım

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Dağ Çiçeğim Yaban Gülüm

Dalında Bülbül Olsaydım

Allamışlar Pullamışlar

Seni Ele Yollamışlar

Canımdan Canım Almışlar

متن آهنگ Alyazmalım از Cahit Berkay

Allı Gelin Telli Gelin

Dağlarında Kar OlsaydımGelin Sana Yar Olsaydım

Dağ Çiçeğim Yaban Gülüm

Dalında Bülbül Olsaydım

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background