متن آهنگ My Heart Will Go On (Richie Jones mix) از Céline Dion

👁 ٢٥Every night in my dreams, I see you, I feel you translate

That is how I know you go on translate

Far across the distance and spaces between us translate

You have come to show you go on translate

[Chorus] Near, far, wherever you are translate

I believe that the heart does go on translate

Once more you open the door translate

And you’re *** in my heart

And my heart will go on and on translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Love can touch us one time and last for a lifetime translate

And never let go till we’re gone

Love was when I loved you translate

One true time I hold too translate

In my life we’ll always go on

Near, far, wherever you are translate

I believe that the heart does go on translate

Once more you open the door translate

متن آهنگ My Heart Will Go On (Richie Jones mix) از Céline Dion

And you’re *** in my heart

And my heart will go on and on translateYou’re here, There’s nothing I fear

And I know that my heart will go on translate

We’ll stay forever this way

You are safe in my heart translate

…And my heart will go on and on

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background