متن آهنگ My Heart Will Go On (live) از Céline Dion

👁 ٢٣Every night in my dreams translate

I see you, I feel you translate

That is how I know you go on translate

Far across the distance translate

And spaces between us translate

You have come to show you go on translate

Near, far, wherever you are translate

I believe that the heart does go on translate

Once more you open the door translate

And you're *** in my heart translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And my heart will go on and on translate

Love can touch us one time translate

And last for a lifetime translate

And never let go till we're gone translate

Love was when I loved you translate

One true time I hold to translate

In my life we'll always go on translate

Near, far, wherever you are translate

I believe that the heart does go on translate

متن آهنگ My Heart Will Go On (live) از Céline Dion

Once more you open the door translate

And you're *** in my heart translateAnd my heart will go on and on translate

You're here, there's nothing I fear translate

And I know that my heart will go on translate

We'll stay forever this way translate

You are safe in my heart translate

And my heart will go on and on translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background