متن آهنگ Stigma از BTS

- WINGS

- 2 👁

ژانر: پاپ
숨겨왔어 I tell you something 그저 묻어두기엔 이젠 버틸 수가 없는 걸 왜 그땐 말 못 했는지 어차피 아파와서 정말 버틸 수가 없을 걸 Now cry 너에게 너무 미안할 뿐야 또 cry 널 지켜주지 못해서 더 깊이 더 깊이 상처만 깊어져 되돌릴 수 없는 깨진 유리 조각 같아 더 깊이 매일이 가슴만 아파져 내 죄를 대신 받던 연약하기만 했던 너 그만 울고 tell me something

용기 없던 내게 말해봐 그 때 나한테 왜 그랬어 미안 됐어 내게 무슨 자격 있어 이래보라고 저래보라고 너에게 말하겠어 더 깊이 더 깊이 상처만 깊어져 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
되돌릴 수 없는 깨진 유리 조각 같아 더 깊이 매일이 가슴만 아파져 내 죄를 대신 받던 연약하기만 했던 너 I'm sorry I'm sorry translate I'm sorry ma brother translate 숨겨도 감춰도 지워지지 않어 Are you calling me a sinner translate 무슨 말이 더 있겠어 I'm sorry I'm sorry translate I'm sorry ma sister translate 숨겨도 감춰도 지워지지 않어

So cry translate Please dry my eyes translate 저 빛이 저 빛이 내 죄를 비춰줘 돌이킬 수 없는 붉은 피가 흘러내려 더 깊이 매일이 죽을 것만 같아 그 벌을 받게 해줘 내 죄를 사해줘 제발 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه