متن آهنگ So What از BTS

- Love Yourself 轉 'Tear'

- 2 👁

ژانر: پاپ

موضوع: موسیقی - غیره
Somebody call me right one translate Somebody call me wrong translate 난 신경 쓰지 않을래 너도 그럼 어때 So What translate Let go translate 한숨 그 안에 많은 걱정이 숨어있네 고민 그만해 너는 이미 다 알고 있지 이 길의 중간에 포기하고 싶은 순간에 더 크게 소리질러봐 So What what what translate 내 맘대로 되는 건 없고 숨을 곳은 뭐 더더욱 없어 이미 주사윈 던져진 지 오래 꾸물대단 휩쓸려가겠지 oh bae 고민들의 9할은 니가 만들어 낸 상상의 늪 고민보다 Go Go 쫄지마렴 cheer up 소리쳐봐 So What what We are we are we are translate Young & wild & free translate 답도 없는 고민 고민 그 속에 빠져 있지 마 경계선 위에서 위태롭다 해도 웃고 떠들며 바람을 가르자 때론 바보같이 멍청이 달리기 실수와 눈물 속에 we just go So What translate 멈춰서 고민 하지마 다 쓸데 없어 Let go translate 아직은 답이 없지만 You can start the fight translate So What translate

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh translate Oh oh oh oh oh oh translate Let go translate Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh translate Oh oh oh oh oh oh translate So What translate Ay 누군 일들이 싫대 Ay 누군 쉬고만 싶대 Ay 그들의 고통과 피폐 Ay 모두 내게 몰아칠 때 Ay 어떡하긴 뭐 어떡해 uh 답은 하나밖에 없기에 uh 그냥 믿고 달려보자고 So What translate I don't wanna die right now translate I don't wanna translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I don't wanna fight right now translate 걱정이 싫어 인생은 길어 걍 가 I wanna live right now 브레이크 부러졌으니 밟아 엑셀 이러나 저러나 사람 신세 다 안다면 무슨 재미냐 고통은 내 훈장 그래서 So What We are we are we are translate Young & wild & free translate 답도 없는 고민 고민 그 속에 빠져 있지 마 경계선 위에서 위태롭다 해도 웃고 떠들며 바람을 가르자 때론 바보같이 멍청이 달리기 실수와 눈물 속에 we just go So What translate 멈춰서 고민 하지마 다 쓸데 없어 Let go translate 아직은 답이 없지만 You can start the fight translate So What translate Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh translate Oh oh oh oh oh oh translate Let go translate Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh translate

Oh oh oh oh oh oh translate Somebody call me right one translate Somebody call me wrong translate 난 신경 쓰지 않을래 너도 그럼 어때 So What translate 멈춰서 고민 하지마 다 쓸데 없어 Let go translate 아직은 답이 없지만 You can start the fight translate So What translate Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh translate Oh oh oh oh oh oh translate Let go translate Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh translate Oh oh oh oh oh oh translate So What translate Somebody call me right one translate Somebody call me wrong translate 난 신경 쓰지 않을래 너도 그럼 어때 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه