متن آهنگ Skit: R U Happy Now? از BTS

- O!rul8,2?

- 2 👁ZZzzz... translate 쟨 차에 타자 마자 자냐 몇시야 몇시 지금 6시 30분 정도 됐어요... 아이 자고 싶은데 한숨도 못잤어요 진짜 아... 우리 휴게소 안들... 안들려요? 야 6시 30분인데 들릴 수가 있냐 싸야지 아냐 들러야 해 지금 방광이 터질것같아 화장실 너무 급해 진짜 방광폭발 직전 아까 대구팬싸인회 때 화장실 못들려서 지금 죽을 것 같다 진짜 참아요 참아야 해 다들 방광 괜찮아? Are you okay? I'm okay translate 지금 노크하는거야? 내 방광에? 내 방광에 왜 노크를 하니 아 진짜... 아 괜찮은지 검사하고 싶어가지고... 내가 너네들의 방광을 좀더 쫄깃하게 할 말... 있다가 팬싸인회 끝나고 안무해야 돼 안무?! 어... Double double combo! translate

비트 받았어? 비트? 비트 왔나? 뭐 하나 하나 와, 왔긴왔는데... 나 들어봤는데 비트 좋아... 근데 처음 들을 때는 쫄깃하게 좋아 근데... 내가 이걸 두시간 동안 들었거든? 가사가 안나와 Yeah uh translate 어떡해요 아 가사 쓰면 싫어진다 괜찮은데요 V야 시끄러 미안 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
ZZZzz... translate 그거보다 정국이 코 좀 막아주면 안돼냐? 어 진짜 쟤 왜 저렇게 고냐... 진짜 진짜 저심정 다 알어 힘들지? 부럽다 어리다 힘들긴 하지 피곤하네 좀 못자니까 아 그래도 뭐, 힘들어도 이게 행복한거아닌가? 그지... 뭐... 아! 행복하다 근데 솔직히 좀 행복해요 팬들 보러가자 아잇 그래 언제 이런걸 행복했어 연습생 때 꿈꿔 오던게 이런거잖아

바쁜게 행복한거야 진짜 당연하죵 짱짱 야 깼냐? 어... 휴게소다... 일어나 임마 빨리... ...휴게소... 휴게소 왔는데 깨냐... 어 얼굴, 얼굴 부었어... 쟨 또 얼굴 부었어 완전 부었어 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه