متن آهنگ Silver Spoon از BTS

- Young Forever

- 2 👁They call me 뱁새 욕봤지 이 세대 빨리 chase 'em 황새 덕에 내 가랑인 탱탱 So call me 뱁새 욕봤지 이 세대 빨리 chase 'em 금수저로 태어난 내 선생님 알바 가면 열정페이 학교 가면 선생님 상사들은 행패 언론에선 맨날 몇 포 세대 룰 바꿔 change, change 황새들은 원해 원해 maintain 그렇게는 안 되지 bang, bang 이건 정상이 아냐 이건 정상이 아냐 아 노력노력 타령 좀 그만둬 아 오그라들어 내 두 손발도 아 노력 노력, 아 노력 노력 아 노랗구나 싹수가 (역시 황새!) 노력타령 좀 그만둬 아 오그라들어 내 두 손발도 아 노력 노력, 아 노력 노력 아 노랗구나 싹수가 (역시 황새야) 실망 안 시켜 (역시 황새야) 이름 값 하네 (역시 황새야) 다 해먹어라

(역시 황새야) 황새야 They call me 뱁새 욕봤지 이 세대 빨리 chase 'em 황새 덕에 내 가랑인 탱탱 So call me 뱁새 욕봤지 이 세대 빨리 chase 'em 금수저로 태어난 내 선생님 난 뱁새다리 넌 황새다리 걔넨 말하지 '내 다린 백만 불짜리' 내 게 짧은데 어찌 같은 종목 하니? They say '똑같은 초원이면 괜찮잖니!' Never, never, never translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
룰 바꿔 change, change 황새들은 원해 원해 maintain 그렇게는 안 되지 bang, bang 이건 정상이 아냐 이건 정상이 아냐 아 노력노력 타령 좀 그만둬 아 오그라들어 내 두 손발도 아 노력 노력, 아 노력 노력 아 노랗구나 싹수가 (역시 황새!) 노력 타령 좀 그만둬 아 오그라들어 내 두 손발도 아 노력 노력, 아 노력 노력 아 노랗구나 싹수가 (역시 황새야!) 내 탓이라니 너 농담이지 공평하다니 oh, are you crazy? 이게 정의라니 you mu' be kiddin' me You mu' be kiddin' me translate You, you mu' be kiddin' me! translate 아 노력노력 타령 좀 그만둬 아 오그라들어 내 두 손발도

아 노력 노력, 아 노력 노력 아 노랗구나 싹수가 (역시 황새!) 노력 타령 좀 그만둬 아 오그라들어 내 두 손발도 아 노력 노력, 아 노력 노력 아 노랗구나 싹수가 (우린 뱁새야) 실망 안 시켜 (우린 뱁새야) 이름값하네 (우린 뱁새야) 같이 살자고 (우린 뱁새야) 뱁새야 They call me 뱁새 욕봤지 이 세대 빨리 chase 'em 황새 덕에 내 가랑인 탱탱 So call me 뱁새 욕봤지 이 세대 빨리 chase 'em 금수저로 태어난 내 선생님 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه