متن آهنگ Respect از BTS

- MAP OF THE SOUL : 7

- 2 👁Put your hands in the air translate (Put your hands in the air) translate Just like you don't care translate (Just like you don't care) translate Ayo SUGA 요즘 날 떠다니는 단어 Respect 근데 요샌 뜻이 좀 헷갈려 그걸 한대 누굴 자꾸 뭐만 하면 나도 잘은 몰라 Brotha 낸들 알어 분명히 사랑보다 상위 상위 어쩜 그 중 최상위 에 존재하고 있는 개념이 존경이란 거 아냐 Huh? re spect 말 그대로 보고 자꾸 보는 거 자꾸 보다보면은 단점이 보여 But 그럼에도 자꾸 보고 싶단 건 필요하지 그 누구를 향한 완벽한 신념 해서 난 도무지 쉽게 말 못 해 아득하거든 그 무게와 두께 언젠가 당당히 말할 수 있게 되기를 진심을 다해서 내게도 네게도 부디 존경을 쉽게 말하지 마 Yeah 아직 나도 잘 모르겠으니까 Yeah 나도 가끔 내가 무서우니까 약한 내가 간파당하면 어쩌지

(Respect) 쉽게들 말하네 (Respect) 뭔지 모르는데 (Respect) 다시 들여다보길 (Respect) one time translate (Respect) two times translate (Respect) 쉽겐 말 안 할래 (Respect) 아직 잘 몰라도 (Respect) 언젠가 말할게 (Respect) one time translate (Respect) oh yeah translate Respect이 뭔데 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
몰라서 묻는 거야 임마 Respect이 뭐길래 다들 Respect을 말하는지 솔직히 이해가 안 되네 누구를 존경한다는 게 그렇게 쉬운 거였니 아직도 이해가 안 되네 솔까 존경은 필요 없지 존중조차도 없는데 뒤에선 호박씨 까는 거 너 빼곤 다 아는데 글쎄 나는 솔직히 너를 Respect 너도 나를 Respect 할 거라는 생각은 1도 없으니 스킵해 Respect 나는 너를 Respect 웃으면서 욕하는 저 친구에게 박수 (Respect Respect) translate 너의 삶에 모든 영광과 번영이 깃들길 (Respect Respect) translate

너의 앞길엔 영원한 축복이 함께하길 (Respect Respect) translate 돈 명예 전진 전진 (Respect Respect) translate 그래 널 존경해 Yeah (Respect) 쉽게들 말하네 (Respect) 뭔지 모르는데 (Respect) 다시 들여다보길 (Respect) one time translate (Respect) two times translate (Respect) 쉽겐 말 안 할래 (Respect) 아직 잘 몰라도 (Respect) 언젠가 말할게 (Respect) one time translate (Respect) oh yeah translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه