متن آهنگ Jamais Vu از BTS

- MAP OF THE SOUL : PERSONA

- 8 👁또 져버린 것 같아 넌 화가 나 보여 아른대는 game over, over, over 만약 게임이라면 또 load하면 되겠지만 I guess I gotta deal with this translate Deal with this real world translate 차라리 게임이면 좋겠지 너무 아프니까 I need to heal my medic translate But, I'm another star translate 완벽하지 못했던 나를 탓해 Brake in my head, brake in my step, always translate 그저 잘하고 싶었고 웃게 해주고 싶었는데 Please give me a remedy translate 멈춰버린 심장을 뛰게 할 remedy 이제 어떻게 해야 해 날 살려줘 다시 기회를 줘 Please give me a- translate

A remedy, a melody translate 오직 내게만 남겨질 그 memory 이쯤에서 그만하면 꺼버리면 모든 게 다 편해질까 괜찮지만 괜찮지 않아 익숙하다고 혼잣말했지만 늘 처음인 것처럼 아파 부족한 gamer, 맞아 날 control 못하지 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
계속 아파 'cause 시행착오와 오만 가지 내 노래 가사, 몸짓 하나 말 한마디 다 내 미시감에 무서워지고 또 늘 도망가려 해 But 잡네, 그래도 네가 내 그림자는 커져가도 내 삶과 넌 equal sign So 내 remedy는, your remedy yeah Please give me a remedy translate 멈춰버린 심장을 뛰게 할 remedy 이제 어떻게 해야 해 날 살려줘 다시 기회를 줘 Please give me a- translate Remedy... translate 또 다시 뛰고, 또 넘어지고 Honestly... translate 수없이 반복된대도 난 또 뛸 거라고

So give me a remedy translate 멈춰버린 심장을 뛰게 할 remedy 이제 어떻게 해야 해 날 살려줘 다시 기회를 줘 Please give me a remedy (성공인가 돌아왔어) 멈춰버린 심장을 뛰게 할 (집중해서 꼭 네게 닿고 말겠어) Remedy... (떨어지고, 넘어지고) 이제 어떻게 해야 해 (익숙한 아픔이 똑같이 날 덮쳐) 날 살려줘 (이번에도 쉽지 않아) 다시 기회를 줘 (관둘 거냐고? no, no never) I won't give up translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه