متن آهنگ Go Go از BTS

- Love Yourself 承 'Her'

- 2 👁

ژانر: پاپ
DOLLAR DOLLAR translate 하루아침에 전부 탕진 달려 달려 내가 벌어 내가 사치 달려 달려 달려 달려 달려 달려 난 원해 cruisin' on the bay 원해 cruisin' like NEMO 돈은 없지만 떠나고 싶어 멀리로 난 돈은 없지만서도 풀고 싶어 피로 돈 없지만 먹고 싶어 오노 지로 열일 해서 번 나의 pay 전부 다 내 배에 티끌 모아 티끌 탕진잼 다 지불해 내버려둬 과소비 해버려도 내일 아침 내가 미친놈처럼 내 적금을 깨버려도 WOO 내일은 없어 내 미랜 벌써 저당 잡혔어 WOO 내 돈을 더 써 친구들 wussup Do you want some? translate DOLLAR DOLLAR translate 하루아침에 전부 탕진 달려 달려 man I spend it like some party DOLLAR DOLLAR translate 쥐구멍 볕들 때까지 해가 뜰 때까지 YOLO YOLO YOLO YO translate

YOLO YOLO YO translate 탕진잼 탕진잼 탕진잼 YOLO YOLO YOLO YO translate Where my money yah translate 탕진잼 탕진잼 탕진잼 YOLO YOLO YOLO YO translate YOLO YOLO YO translate 탕진잼 탕진잼 탕진잼 YOLO YOLO YOLO YO translate Where the party yah translate 탕진잼 탕진잼 탕진잼 Where my money yah? translate Where the party yah? translate 내 일주일 월화수목 금금금금 내 통장은 yah 밑 빠진 독이야 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
난 매일같이 물 붓는 중 차라리 걍 깨버려 걱정만 하기엔 우린 꽤 젊어 오늘만은 고민보단 Go해버려 쫄면서 아끼다간 똥이 돼버려 문대버려 DOLLAR DOLLAR translate 하루아침에 전부 탕진 달려 달려 man I spend it like some party DOLLAR DOLLAR translate 쥐구멍 볕들 때까지 해가 뜰 때까지 YOLO YOLO YOLO YO translate YOLO YOLO YO translate 탕진잼 탕진잼 탕진잼 YOLO YOLO YOLO YO translate Where my money yah translate 탕진잼 탕진잼 탕진잼 YOLO YOLO YOLO YO translate YOLO YOLO YO translate 탕진잼 탕진잼 탕진잼 YOLO YOLO YOLO YO translate Where the party yah translate

탕진잼 탕진잼 탕진잼 고민보다 Go 고민보다 Go 고민보다 Go Go (Everybody!) 고민보다 Go 고민보다 Go 고민보다 Go Go (Everybody!) 고민보다 Go 고민보다 Go 고민보다 Go Go (Everybody!) 고민보다 Go 고민보다 Go 고민보다 Go Go (Everybody!) 고민보다 Go 고민보다 Go 고민보다 Go Go (Everybody!) Gominboda Go translate 고민보다 Go 고민보다 Go Go (Everybody!) download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه