متن آهنگ FIRE از BTS

- 7 👁불타오르네 FIRE translate FIRE translate FIRE translate FIRE translate When I wake up in my room translate 난 뭣도 없지 해가 지고 난 후 비틀대며 걷지 다 만신창이로 취했어 취했어 막 욕해 길에서 길에서 나 맛이 갔지 미친놈 같지 다 엉망진창 livin' like 삐이 니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 Errbody say La la la la la translate La la la la la translate Say La la la la la translate La la la la la translate 손을 들어 소리질러 Burn it up

불타오르네 싹 다 불태워라 Bow wow wow 싹 다 불태워라 Bow wow wow Hey burn it up translate 전부 다 태울 것 같이 Hey turn it up translate 새벽이 다 갈 때까지 그냥 살아도 돼 우린 젊기에 그 말하는 넌 뭔 수저길래 수저수저 거려 난 사람인데 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
So what translate 니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 Errbody say La la la la la translate La la la la la translate Say La la la la la translate La la la la la translate 손을 들어 소리질러 Burn it up 불타오르네 싹 다 불태워라 Bow wow wow 싹 다 불태워라 Bow wow wow FIRE 겁 많은 자여 여기로 FIRE 괴로운 자여 여기로 FIRE 맨주먹을 들고 All night long FIRE 진군하는 발걸음으로

FIRE 뛰어봐 미쳐버려 다 싹 다 불태워라 Bow wow wow 싹 다 불태워라 Bow wow wow FIRE translate FIRE translate 싹 다 불태워라 Bow wow wow FIRE translate FIRE. translate 싹 다 불태워라 Bow wow wow 용서해줄게 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه