متن آهنگ Euphoria از BTS

خوشحالی - Euphoria

- 3 👁

ژانر: پاپ

موضوع: عشق - امید
너는 내 삶에 다시 뜬 햇빚 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈 속인건지 꿈은 사막의 푸른 신기루 내 안 깊은 곳에 아프리오리 숨이 막힐 둣이 행복해져 주변이 점점 더 투명해져 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 수풀 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now translate You are the cause of my Euphoria translate Euphoria translate Take my hands now translate You are the cause of my Euphoria translate Yeah yeah yeah yeah yeah yeah (ooh ooh) translate Yeah yeah yeah yeah yeah yeah translate Euphoria translate

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah translate Close the door now translate When I'm with you, I'm in utopia translate 무지개저럼 (무지개저럼) 지워진 꿈을 찾아 헤맸을까 운명같은 흔한 말관 달라 아픈 너의 눈빛이 나와 같은 것을 보는 걸 Won't you please stay in dreams yeah translate 저기 멀리서 바다가 들려 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
꿈을 건너서 수풀 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now translate You are the cause of my Euphoria translate Ooh ooh ooh ooh, yeah yeah yeah yeah yeah yeah translate Euphoria translate Take my hands now translate You are the cause of my Euphoria translate 모래바닥이 갈라진대도 그 누가 이 세계를 흔들어도 잡은 손 절대 놓지 말아줘 제발 꿈에서 깨어나지 마 저기 멀리서 바다가 들려 (들려) 꿈을 건너서 수풀 너머로 선명해지는 그곳으로 가 Take my hands now translate

You are the cause of my Euphoria translate Yeah yeah yeah yeah yeah yeah translate Euphoria translate Euphoria translate Take my hands now translate You are the cause of my Euphoria translate Yeah yeah yeah yeah yeah yeah (yeah yeah) translate Yeah yeah yeah yeah yeah yeah translate Euphoria translate Yeah yeah yeah yeah yeah yeah translate Close the door now (door now) translate When I'm with you, I'm in utopia translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه