متن آهنگ DNA از BTS

- Love Yourself 承 'Her'

- 15 👁

ژانر: Metal

موضوع: عشق
첫눈에 널 알아보게 됐어 서롤 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 DNA가 말해줘 내가 찾아 헤매던 너라는 걸 우리 만남은 수학의 공식 종교의 율법 우주의 섭리 내게 주어진 운명의 증거 너는 내 꿈의 출처 Take it, take it translate 너에게 내민 내 손은 정해진 숙명 걱정하지 마 love 이 모든 건 우연이 아니니까 우린 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그 날부터 계속 무한의 세기를 넘어서 계속 우린 전생에도 아마 다음 생에도 영원히 함께니까 이 모든 건 우연이 아니니까 운명을 찾아낸 둘이니까 DNA translate

I want it, this love, I want it real love translate 난 너에게만 집중해 좀 더 세게 날 이끄네 태초의 DNA가 널 원하는데 이건 필연이야 I love us 우리만이 true lovers 그녀를 볼 때마다 소스라치게 놀라 신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상해 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까 애초부터 내 심장은 널 향해 뛰니까 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
걱정하지 마 love 이 모든 건 우연이 아니니까 우린 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그 날부터 계속 무한의 세기를 넘어서 계속 우린 전생에도 아마 다음 생에도 영원히 함께니까 이 모든 건 우연이 아니니까 운명을 찾아낸 둘이니까 DNA translate 돌아보지 말아 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 말아 baby 영원히 영원히 영원히 영원히

함께니까 걱정하지 마 love 이 모든 건 우연이 아니니까 우린 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 DNA translate La la la la la translate La la la la la translate 우연이 아니니까 La la la la la translate La la la la la translate 우연이 아니니까 DNA translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه